DELATNOST I ZADACI

Unapređenje razvoja pronalazaštva, tehničko-tehnoloških, organizacionih i    drugih inovacija.
Organizavanje, animiranje, popularisanje pronalazačke delatnosti u svim     radnim sredinama.
 Deluje u funkciji potreba pronalazača, privrede i svih zainteresovanih     subjekata.
Pruža potrebnu stručnu pomoć licima, radnim kolektivima i institucijama     na poslovima zaštite i korišćenja rezultata inventivnog rada.
Stvara uslove za razvoj i negovanje svih oblika inovacija.
Povezuje autore inovacija i zainteresovane korisnike za realizaciju i     plasman tih inovacija.
Razvija i neguje pronalazački podmladak za pronalazačku delatnost.
Aktivno učestvuje i doprinosi stvaranju i sprovođenju strategije
    tehnološkog razvoja zemlje.
Organizuje tradicionalnu Izložbu "PRONALAZAŠTVO BEOGRAD" sa     međunarodnim učešćem.
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza