INFORMACIJA sa izložbe »PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2004«

    Na osnovu Odluke Predsedništva Saveza pronalazača Beograda, u Beogradu je od 17.-21. maja 2004. godine, održana tradicionalna XXIV i V sa međunarodnim učešćem Izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna, »Pronalazaštvo - Beograd 2004«, u Galeriji Etnografskog muzeja u Beogradu.
    Na Izložbi je učestvovalo preko 155 autora iz: naučno istraživačkih institucija, privrednih organizacija, fakulteta, škola i samostalnih pronalazača. Odabrano je i prikazano preko 120 eksponata. Medu učesnicima izložbe bilo je i naučnih radnika - istraživača sa priznatim naučnim otkrićima, do inovacija primenjenih u proizvodnji i plasiranih na tržištu, odnosno pronalazača koji su svoje patente, nove tehnologije i industrijski dizajn zaštitili ili javno objavili.
    Svečano otvaranje Izložbe obavljeno je u ponedeljak 17.05.2004. godine, u 12 sati. Izložba je održana u vremenu kada su obeležavani ovogodišnji jubileji, 200 godina Prvog srpskog ustanka i 600 godina od kada je Beograd postao prestonica Srbije.
    Predsednik Izvršnog Odbora Skupštine grada Beograda, mr Nenad Bogdanović je otvorio Izložbu. Ovom prilikom prikazan je animirani film o starom Beogradu.


Na otvaranju je uvodni govor održao predsednik Saveza pronalazača Beograda Mr.Djuro Borak.

Izložbu je otvorio Predsednik Izvršnog Odbora Skupštine
grada Beograda, mr Nenad Bogdanović

U muzičkom delu nastupio je kvartet "Carevac" sa solistom Čedom Markovićem


    Za razliku od prethodnih izložbi evidentno je učešće većeg broja pronalazača, mladih autora, studenata, učenika, posebno iz oblasti industrijskog dizajna. Takođe i učešće znatnog broja autora iz firmi koje podržavaju i neguju inventivni rad.

Naslovna
Napred

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza