U kategoriji novih tehnologija

Zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:


AMINOFILIN injekcije 250 mg/10 ml
      GALENIKA A.D. - Beograd
      Autori: Ana Mitrović dipl. farmaceut, Dušanka Mrdaković mr ph sci,          Maja Vencl mr ph., Ružica Nedić hem. teh.,
         Ljubinka Stojaković hem. teh., Dijamanda Dželetović dipl. hem.,
         Jelena Veljković dipl. hem.

- Novi način zbrinjavanja defekata alveolarnih grebenova
      fiksnim nadoknadama
   - Aktivni protetski segmenti namenskih ispuna
      Stomatološki fakultet - Beograd
      Autor: prof. dr Ljiljana Tihaček - Šojić

Optimalni aproksimalni produžeci dvostrukih kruna
      Stomatološki fakultet - Beograd, Mašinski fakultet - Beograd
      Autori: ass. dr sci. Ivica Stančić i prof. dr sci. Milorad Milovančević

Srebrnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Baza podataka za rad knjižare
      Građevinski fakultet - Skoplje Makedonija
      Autor: Veno Pacovski

Formulacija i tehnologija izrade paracetamol tableta
      GALENIKA A.D.- Beograd
      Autori: Aleksandra Petrovic, Svetlana Trajkovic,
         Jadranka Deletic i Rada Filipovic

Formulacija i tehnologija izrade paracetamol® sirupa
      GALENIKA A.D.- Beograd
      Autori: Ljiljana Pražić - Arsić, Mirjana Rajić, Slavica Đordević,
         Maja Kostić, Slavica Jančevski

Postupak vezivanja polu-dragog kamena kalcedonsko-opalske
   strukture upotrebom veštačkih smola
      Autori: Zdenka i Danijela Panajotović, Beograd


Bronzanom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

- FLOREPEL maks gel protiv vaši
   - FLOREPEL maks šampon protiv vaši
      
FLORAPIN o.d. - Kruševac
      Autor: Mihajlović Umeljić Gordana

Ekološki bezbedne tehnologije na bazi tkiva životinjskog porekla
      GALENIKA A.D.- Beograd
      Autori: mr Milanka Vico Stevanović dipl. tehn.,
         mr Milena Radeta dipl. hem. i Aleksandra Krstić, dipl. inž.

Postupak modelovanja radnih modela zuba
      Zubotehnička škola - Beograd
      Autor: primarijus dr Verica Vunjak


- Tošov pčelarski ram
   - Postupak uzgajanja pčelinjih matica pomoću prinudnih zvončića

      Autor: Srdan Todorovski, dipl. inž.


- Novi N-monosupstituisani cijanoacetamidi
      Tehnološko-metalurški fakultet-Beograd, Hemofarm-Vršac
      Autori: mr Aleksandar D. Marinković, Jelena Nedeljković,
        dr Dušan Ž. Mijin (TMF) i dr Slobodan D. Petrović

    - Novi N-cikloalkil-N-supstituisani-2-fenilacetamidi
      Tehnološko-metalurški fakultet-Beograd, Hemofarm-Vršac
      Autori: mr Aleksandar D. Marinković, dr Dušan Ž. Mijin,
        Jelena Tomić i dr Slobodan D. Petrović

Unikatni predmeti od drveta
      Autor: Mirjana Vujošević dipl.šum. inž., Beograd
Nazad
Naslovna
Napred

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza