U kategoriji pronalazaka

Zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:


Turbina i električna centrala na pogon vetra
      Udruženje inovatora Grada Banja Luka
      Autori: Miroslav i Dragan Tešić

Lekovite supstance i finalni preparati iz telećeg timusa
      GALENIKA A.D. - Beograd
      Autori: Jasna Novaković dipl. hem, mr Milena Radeta dipl. hem,
         mr Milanka Vico Stevanović dipl. tehn,
         mr Dušanka Mrdaković dipl. farmaceut,
         mr Mirjana Živković dipl. farmaceut,
         prim. mr Milijana Đurić dipl. farmaceut,
         specijalista, mr Jelena Tasić dipl. hem. i dr Dragica Maksimović


Elektro-hidraulički sistem za automatsko upravljanje transmisijom
   guseničnog vozila sa dva planetarna menjača (Gstronic)
      Vojno-tehnički Institut - Beograd
      Autor: dr Zlatomir Živanović dipl. inž.

Indukciona grejalica
      Autori: Jovan Adnad, Vladislav Cvetković,
         Branislav Antonijević, Nebojša Andelković


Srebrnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

EKO-Fontana
      Udruženje inovatora Grada Banja Luka
      Autor: Marko Lukić

Bubreći erodibilni matriks sistem sa kontrolisanim oslobađanjem
   aktivne supstance
      GALENIKA A.D. - Beograd
      Autori: Aleksandra Petrović, Tatjana Korać, Radmila Popović,
         Jadranka Deletić, Dragica Popadić, Rada Filipović i
         Dijamanda Dželetović


Plovni ventil
      BARON - Beograd
      Autor: Snježana Rajačić, dipl. ecc.

Gravitaciono-ejektorski mokri filter
      Autor: Vaso Gluhajić dipl. maš. inž., Beograd

Uređaj za elektrohemisku proizvodnju aktivnog hlora
      Autori: dr Ljiljana Gajić - Krstajić,
        dr Tomislav Trišović ( Institut tehničkih nauka SANU),
        mr Nataša Trišović (Mašinski fakultet),
        prof. dr Nedeljko Krstajić (Tehnološko-metalurški fakultet)

Bronzanom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Namotaji za visokonaponske elektromotore
      CER-REPARATURA d.o.o. - Skoplje
      Autor: Nikola Inhov

Poluprovodnička sklopka
      CER-REPARATURA d.o.o. - Skoplje
      Autor: Petre Micanov


Elektrouređaj za učenje brojki i slova
      Udruženje inovatora Grada Banja Luka
      Autor: Marko Ševo

Mala ergonomska kompjuterska tastatura
      Udruženje inovatora Grada Banja Luka
      Autor: Bojan Dimitrijević


Razvodna utičnica sa trofazne na monofaznu električnu struju
      Autori: Bojan Šešić i Mladen Kunjajica,
         ućenici Tehnićke škole Banja Luka


Prenosni cevni omekšivač vode sa magnetima
      Autori: Smiljka i Miloš Todorov studenti, Novi Sad

Sendvič solarni kolektori u funkciji proizvodnje električne energije i
   grejanja vode
      Autor: Drago Đukić, Kruševac

Mašina za mlevenje mesa sa plivajućim krst nožem
      Autor: Stevan Mogić, inž., Futog

- Sigurnosna kontakt brava
   - Brava za automobile
      ENZIM - Beograd
      Autor: Radovan Peković, Beograd

Uređaj za topljenje pečatnog voska sa dozatorom
      Autor: Mirko Ristić, Beograd

- Tricikl radno-transportno vozilo
   - Jednoručna baterija za tuš-kadu sa policom
   - Kolica za pijacu
      Autor: Slaviša Zdravković, Beograd

Štap za poštapanje sa ugrađenim mehanizmom za odbranu od pasa
      Autor: Miladin Nikolić, Beograd

Nazad
Naslovna
Napred

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza