Informacija sa izložbe »PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2005«

    Savez pronalazača Beograda je ove godine uspešno organizovao jubilarnu 25. i 6. sa međunarodnim učešćem izložbu pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna »PRONALAZAŠTVO - BEOGRAD 2005«, od 23.-27. maja 2005. godine, u Galeriji Etnografskog muzeja u Beogradu.
    Pored ovog jubileja obeleženo je i 8. godina organizovanog pronalazaštva u Beogradu i Srbiji, kao i niz aktivnosti u vezi pripreme za obeležavanje 150 godina od rođenja (1856.-2006.) Nikole Tesle.
    Svečano otvaranje izložbe, obavljeno je u ponedeljak 23. maja 2005. godine, u 12 sati, u Bioskopskoj sali Etnografskog Muzeja. Izložbu je otvorio gospodin Bojan Stanojević, Glavni menadžer grada Beograda.
    Održana je, takode, beseda o našem poznatom pronalazaču Dobrivoju Božiću i njegovoj čuvenoj kočnici za vozove, i evocirane su uspomene kao jednom od učesnika osnivanja Aktiva pronalazača i naučnika Beograda 1925. godine. Besedu je održao Milan Božić, Predsednik Saveza pronalazaca SCG.

   
Izložbu je otvorio gospodin Bojan Stanojević, Glavni menadžer grada Beograda
Besedu o Dobrivoju Božiću je održao Milan Božić Predsednik Saveza pronalazača SCG

    Gost izložbe Dr. Andraš Vedreš je, takode, održao prigodan govor pri otvaranju izložbe. Tom prilikom je mr. Borak Đuri, predsedniku SPATUB-a uručio srebrnu medalju GENIUS, Saveza pronalazača Mađarske.

   
Dr. Andraš Vedreš je, održao prigodan govor pri otvaranju izložbe
Mr. Borak Đuri, predsedniku SPATUB-a uručena je srebrna medalja GENIUS
 

      Sekretar Saveza pronalazača Makedonije, Kolja Asenov, takode je, uručio priznanje SPATUM-a. za dugogodišnji uspešan rad, a povodom 25. jubilarne Izložbe.
    Telegram čestitke povodom održavanja izložbe, uputile su organizacije međunarodnih izložbi ARHIMED iz Moskve, i EUREKA-Brisel.

   
Uručenje priznanja SPATUM-a SPATUB-u
Čitanje telegrama čestitke povodom održavanja izložbe


    Na izložbi je učestvovalo preko 125 autora, iz: naučno istraživačkih institucija, privrednih organizacija, fakulteta, škola i samostalni pronalazača. Odabrano je i prikazano 107 eksponata. Medu učesnicima-autorima izloženih eksponata bilo je naučno istraživačkih radnika iz naučnih instituta, instituta iz preduzeća, i fakulteta.Većina radova je bila sa priznatim i zaštićenim patentima, verifikovanim u Zavodu za intelektualnu svojinu. Veći broj pronalazača je svoje pronalaske pretvorio u proizvode, a neki su iste i plasirali na tržište.

Naslovna
Napred

Copyright 2005, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza