U kategoriji novih tehnologija

Zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:


Aditiv za gorivo za gasne i dizel motore
      Savez pronalazača Mađarske
      Autori: Ivan Raisz, Peter Cserta.

LANA - sorta soje bez Kunitz-tripsin inhibitora u zrnu
      Institut za kukuruz "Zemun polje" - Beograd
      Autori: mr Mirjana Srebrić, dr Ljubiša Prijić, dr Irina Božović

Dvoslojne tablete sa kontrolisanim oslobađanjem KARBAMAZEPINA
      Galenika A.D. - Beograd
      Autori: Nebojša Cvetković, Irena Homšek, Zoran Jovanović,
         Jelena Veljković, Svetlana Trajković

- Novi N-HETERO i N-ARIL-2-FENILACETAMIDI i
         postupak za njihovo dobijanje
      Tehnološko-metalurški fakultet - Beograd
      Autori: Marina Petković, dr. Dušan Mijin, mr. Aleksandar Marinković          (Katedra za Organsku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet,          Univerzitet Beograd);
         dr Slobodan Petrović (Katedra za Organsku hemiju,
         Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Beograd; Hemofarm          Koncern, Vršac)

   - Novi N-MONOSUPSTITUISANI KAPROAMIDI
      Tehnološko-metalurški fakultet - Beograd
      Autori: Milica Obradović, dr Dušan Mijin, mr Aleksandar Marinković
         (Katedra za organsku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet,
         Univerzitet Beograd);
         dr Milena Stanković (Hemofarm Koncern , Vršac)
         dr. Slobodan Petrović (Katedra za organsku hemiju,
         Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Beograd, Hemofarm          Koncern , Vršac)


Srebrnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Antacidno sredstvo
      GALENIKA A.D.- Beograd
      Autori: Ljiljana Pražić - Arsić, Bojana Pavlović, Vladan Stojanov,          Milanka Vico - Stevanović, Slobodanka Jovanović, Dragica Popadić,          Svetlana Trajković

Vatrostalna masa za ozide tunelskih vagona u ciglarskoj industriji
      Autori: dr Radomir Simić, Nikodin Gilić, dipl.inž.

Bakteriološki filtri za prečišćavanje vodovodske vode
      Tehnološko-metalurški fakultet .- Beograd
      Autor: Prof. dr Ljubinka Rajaković

Bronzanom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Formulacija i tehnologija izrade TIMINTOL-R rastvora za inhalaciju
      GALENIKA A.D.- Beograd
      Autori: Vesna Stanojević, Dušanka Mrdaković,
         Aleksandra Petrović, Verica Risović
Nazad
Naslovna
Napred

Copyright 2005, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza