U kategoriji pronalazaka

Zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:


Dvodelni mesarski rukoštitnik sa spojnikom
      Savez pronalazača Makedonije
      Autor: Mirko Uzelac

Logički kontroler merenja
      JP Termoelektrane "Nikola Tesla", Obrenovac
      Autori: Milorad Jovanović, Miroslav Jakovljević i Momcilo Senić

Modularni protočni elektrohemijski reaktor
      Institut Teh. nauka SANU-TMF Beograd,
         Agroekonomski fak. Čačak
      Autori: dr Tomislav Trišović (Institut tehnickih nauka SANU),
         Snežana Gojković (Tehnološko metalurški fakultet - Beograd),
         Miroslav Spasojević (Agronomski fakultet - Čačak),
         Branimir Grgur (Tehnološko-metalurški fakultet)


Srebrnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Mašina za vađenje krompira
      Savez pronalazača Makedonije,
         Kompanija FOD doel - Suvodol, Bitola
      Autor: Vangel Andonovski, dipl.maš.inž.

PLC-programabilni logički kontroler
      Savez pronalazača Republike Srpske, SZR "EC" - Banja Luka
      Autor: Zoran Stupar, Banja Luka

Fiber optički strujni senzor "FOCS"
      EUROCONTRACT d.o.o. - Beograd
      Autor: Prof. dr Jovan Radunović

Tunel punog protoka za merenje emisije čestica dizel motora
      INSTITUT INDUSTRIJE MOTORA RAKOVICA - Beograd
      Autori: Sanda Pribić-Mijatović, Srećko Gojić,
         Alfaris Sajed, i Velimir Petrović


Pribor za punjenje i pražnjenje okvira za automatske puške PK 5,56mm
      Vojna Akademija VSCG, Katedra naoružanja i vojne opreme
      Autor: pukovnik Ivan Stamenov

Bronzanom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Uređaj za upravljenje sa atmosferskim električnim pražnjenjem tip VEDA
      Savez pronalazača Makedonije, Institut za zavarivanje "Jug", Skoplje
      Autor: Petre Risteski, dipl.el.inž

Eliminatori štetnih materija
      Savez inovatora Republike Srpske
      Autor: Milanko Štrbac, Banja Luka


Postupak za dobijanje
   OKTIL-DI-METIL-BENZIL-AMONIJUM - HLORIDA
      "ZORKA" - Centar za istraživanje d.o.o., Šabac
      Autori: Ružica Berić, Branka Damnjanović, Srboljub Božanić
         ("Zorka" - Centar za istraživanje d.o.o., Šabac), i Jelenka Savković -          Stevanovic (Tehnološko metalurški fakultet, Beograd)


Mlazni ventilatori
      MINEL KOTLOGRADNjA a.d. - Beograd
      Autor: grupa autora


Alarmni uređaj IVA , MP - 02
      Autor: Rade Mitanovski


Vrteška koja se ljulja i klati
      Autor: Tanja Milošević - Stošić

Vodoispirni uređaj sa rezervoarom
      Autori: Petar Rajačić i Snježana Rajačić


Nazad
Naslovna
Napred

Copyright 2005, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza