U svim navedenim susretima i razgovorima, predsednik IFIA dr A. Vedreš je istakao da je organizacija Saveza pronalazača Beograda sa predsednikom mr Đurom Borak uspešna organizacija i da će dalja saradnja IFIA biti sa Savezom pronalazača Beograda, zbog čega je i predložio da naredni Kongres IFIA bude održan u Beogradu i da sve pripreme i organizaciju vodi Savez pronalazača Beograda. Predlog predsednika IFIA dr A. Vedreša su prihvatili svi domaćini prijema uz punu podršku. Istovremeno je pozvao domaćine prijema: gospodina Bojana Stanojevića, gradskog menadžera Grada Beograda, dr Dragana Povrenovića, državnog sekretara, mr Milana Jankovića, predsednika Privredne komore Beograda i gospodina Miodraga Markovića, pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu da prisustvuju međunarodnoj izložbi GENIUS 2006. u Budimpešti, kojom prilikom će učestvovati u bilateralnim razgovorima i razmeni iskustava o stanju u pronalazaštvu na širem planu.
    Izložba je bila propraćena i pratećim manifestacijama, projekcijom filma "Poznati o Tesli" i stručnim predavanjima i to:
- Predavanje dr Milenka Manigodića - Zaštita tehničkih tvorevina
- Predavanje akademika Aleksandra Marinčića - Nikola Tesla i radio tehnika
- Predavanje dr Vuje Miljevića - Teslin transformator sa trofaznim napajanjem

Prisustvo navedenim predavanjima je bilo zadovoljavajuće.

    Svi dani izložbe su obeleženi velikim brojem posetilaca koji su pokazali interesovanje za izložene eksponate. Razgovore koje su vodili sa autorima prikazanih pronalazaka, novih tehnologija, i industrijskog dizajna odnosili su se na mogućnost njihove primene i plasmana. Izložbu je posetilo preko 4000 posetilaca.
    Za vreme trajanja izložbe značajan publicitet pronalazačima, pronalascima i izložbi u celini su dala sredstva informisanja, pre svega štampani i elektronski mediji.
    Svečano zatvaranje izložbe je obavljeno 2. juna 2006. godine u 18.00 časova uručenjem dodeljenih nagrada i priznanja.
    Žiri izložbe je pregledom izloženih eksponata - radova i razgovorima sa autorima, doneo odluke o dodeli nagrada i priznanja za oblast pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna.
    Nagrade na izložbi »PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2006« dodeljujene su 2.juna 2006 u 18 časova u Etnografskom muzeju u Beogradu.

   
Uručenje Grand Prix - pronalazačima Instituta za kukuruz Zemun Polje
Uručenje IFIA - kupa sa peharom i diplomom
   

   
Uručenje Zlatnih plaketa

   
Dodeljivanje specijalnih priznanja
Izloženi su razni eksponati
   

    Na Izložbi je prikazano 120 eksponata iz tri oblasti i 160 autora i to:
-pronalasci
-nove tehnologije
-industrijski dizajn

    Izložbu je posetilo preko 3.000 posetilaca a specijalni gosti su iz 5 zemalja kao i predsednik IFIA-e.Srdačan pozdrav,
Predsednik,
mr.Djuro Borak, dipl.inž.maš.
Nazad
Naslovna

Copyright 2007, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza