U kategoriji novih tehnologija

Zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:


Tehnološki postupak za jonsko oksinitriranje i oksinitrokarboniranje sa     oksidacijom "IN SITU"
      Centar za plazma tehnologiju PLAZMA –Skoplje
      Autori: Dr Ilija Nasov, prof.dr Jovan Mickovski, i
         dipl.el.inž. Mile Nikolovski

Novi n-aminoacilsupstituisani fenilacetamidi, i postupak za njihovo dobijanje
      Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
      Autori: Nenad Ristić, Mr Marinković Aleksandar,
         Prof. dr Slobodan Petrović, dr Dušan Š. Mijin

Uklanjanje huminskih materija i arsena iz sirovih voda unapređenom     koagulacijom sa neorganskim polimerima aluminijuma i silicijuma
      Autor: Dr. Mileta Perišić

Nanokozmetika
      Preduzeće, NanoWorld AG
      Autori: Dr Đuro Koruga, Lidija Matija


Srebrnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Elektrohemijski postupak proizvodnje ekološkog dezinfekcionog sredstva
      Autori: Dr. Miloš Simičić, Mr. Negica Popović, i Dr. Petar Rakin

Nova tehnološka koncepcija prerade poljoprivrednih proizvoda, i    nuzproizvoda prehrambene industrije u visokovredne
   proizvode funkcionalne hrane
      Institut za opštu i fizičku hemiju - Beograd
      Autori: Grupa autora

Senzor magnetnog polja na bazi optičkih vlakana
      Autori: Prof. dr Radoslav Aleskić, i prof. dr Vesna Radojević

Univerzalni uređaj i postupci za oblikovanje i ukrašavanje
    prehrambenih proizvoda
      Autor: Slobodan Nikašinović

Bronzanom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Serija gumenih zatvarača sa primenom u medicini i farmaciji
      HRISAL - Skoplje
      Autor: Aleksandra Ivanovska,dipl.fiz.

Kneževićev blok za zidanje sa otvorom i pokretnim elementom
   na bazi peno betona
      Autor: Miladin Knežević

Sistem tipskih elemenata za oblikovanje pravougaonih formi
   u proizvodnji nameštaja od drveta
      Autor: Boško Milenković
Nazad
Naslovna
Napred

Copyright 2007, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza