U kategoriji pronalazaka

Zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:


Rotacioni motor KROMUS
      Mašinski fakultet, Banja Luka
      Autor: Prof. dr Milan Đudurović

Mehanizam za provetravanje cipela
      Asocijacija pronalazača Mađarske
      Autor: Baricz Dr. Istvan

Primena novih geo-konstruktivnih sistema pri sanaciji klizišta u
   urbanim sredinama
      Autor: Dr Nenad Šušić

Uređaj za vuču vozila sa automatskom
      Udruga inovatora Hrvatske
      Autor: Ivan Riocan, Zagreb

Alarmni uredaj IVA-MR.03
      Autor: Rade Mitanovski

Srebrnom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Crveni čitač za očitavanje zvuka sa filmova na bazi cijana
      AC-DC - Skoplje
      Autor: Vangel Dimanoski, dipl.el.inž.

Uniterm sistem za klimatizaciju - blok opeka
      Autor: Drago Ćosić, dipl.inž.grad., Doboj

Jednosmerni motor sa ožlebanim statorskim jezgrom
      Autor: Dragan Bojković, Smederevo

Zatvarač vrata
      Autor: Vladimir Miletić

Punjač
      Vojna Akademija VSCG, Katedra naoružanja i vojne opreme
      Autor: pukovnik Ivan Stamenov


Okvir za razmotavanje pocinkovane trake
      Autor: Dević Dragan

Elektronska klavijatura sa dugmadima
      Autor: Miroslav Gavrilović

Električna peć za zagrevanje prostorija
      Autori: Ratko Isidorović, Janko Isidorović, Ksenija Isidorović

Računalni radni stol sa sustavom za hladenje,
   sprečavanje buke i širenje prašine
      Udruga inovatora Hrvatske
      Autor: Dražen Smoković

Mobilna aparatura za reciklažu opasnih metalnih opiljaka
      Asocijacija pronalazača Mađarske
      Autor: Nikola Andor

Bronzanom medaljom sa likom Nikole Tesle za:

Naočare sa automatskim zatvaranjem
      SKEYOTTICA Occhiali con chiusura automatica, Italija,
        članovi Udruženja inovatora Banjaluka
      Autori: Milenko Kačavenda i Milan Kačavenda

Dvostrani tft monitor za deskttop kompjutere i televizore,
   i dvostani lcd monitor za laptop i notebook
      Autor: Mladen Šikanjić, Banja Luka

SVEZNADAR - Pomagalo za učenje spiralno poredanih brojeva,
    i slova pomoću krugova
      Autor: Marko Ševo, Prijedor

Galvanomagnet
      Autor: Vojnić Tunić Rudolf


Pekarska pećnica
      Autor: Radovan Jovetić, Azanja


Podesni terapeutski jastuk i pomagalo za jačanje mišića pokretača ruke i    noge u vodenoj sredini
      Autori: Anka Štangl i Đorde Štangl, Čelarevo

Toplotna klipna pumpa
      Autor: Aniša Rupić, Beograd

Oglasna tabla
      Autor: Velimir Pejčić

Ulošci za jednosmerni protok tečnosti i fluida
      Autor: Babić Jovan


Zviždaljka za pse
      Udruga inovatora Hrvatske
      Autor: Petar Kimić


Protiv klipni mehanizam
      Asocijacija pronalazača Mađarske
      Autor: Nadas Dr. Bela

Nazad
Naslovna
Napred

Copyright 2007, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza