Zlatnom plaketom sa velikom zlatnom medaljom Nikola Tesla

Biosenzor za detekciju pesticida na bazi holinesteraze
      Autori: Dr Vesna Vasić, Dr Danijela Krstić, Mr Katarina Krinulović,
        Mr Tatjana Momić, i Mr Jasmina Savić


Postrojenje za sortiranje industrijskog i komunalnog otpada
      Autori: Radisav Milićević, dipl.maš.inž.,
         dr Slobodan Stojković, dipl.maš.inž., Milorad Kesić, dipl.maš.inž.,          Milosav Luković, dipl.el.inž., Dragan Brkić, dipl.maš.inž


Elektrohemijski postupak proizvodnje ekološkog dezinfekcionog sredstva
      Autori: Dr. Miloš Simičić, Mr. Negica Popović, i Dr. Petar Rakin

Imedijatna akrilatna ploca sa fiksatorom i dizajn teleskop proteza u    pacijenata sa rascepima
      Stomatološki fakultet Beograd, Klinika za stomatološku protetiku
      Autori: Prof.dr sci.Ljiljana Tihaček-Šojić, i Doc.dr sci.Ivica Stančić

Uređaj za istovremenu proizvodnju i doziranje sredstava za dezinfekciju     industrijskog kapaciteta
      Autori: Lidija Rafailoviž,dipl.fiz.hem.,
         Prof.dr Miroslav Spasojević,dipl.inž., prof.dr Branimir Grgur,dipl.inž.,          docent dr Tomislav Trišović,dipl.inž.


Zlatnom plaketom sa medaljom za učešće van konkurencije

Ivanka Orto - svečana trpeza, i Orto sinteza Tesla 150
      Autor: Ivanka Jevtović, akademski slikar, Beograd

Specijalnim priznanjem

Uređaj za sprečavanje nasilja na stadionima
      Autori: Miloš Zlatković, i Konjik Nemanja
         učenici VIII razreda OŠ "Sutjeska" Zemun


Levitacioni uređaj
      Autor: Tamara Bukovica
         učenica VIII razreda OŠ "Sutjeska" Zemun


Univerzalna polužna presa sa elektro-mehaničkim pogonom
      Autori: mr Vladimir Babić, i Dragan V. Babić – učenik

Učilo za prvake osnovne škole
      Autori: Nikolić Miladin, i Nikolić Vojkan - učenik

Nutritivno vredni napitci od jaja živine, i postupci njihovog dobijanja
      Autori: Ivana Đujić, Miroslav Demajo, Olga Jozanov - Stankov

Uvlačeće podvodno krilo za vazduhoplove i hidrokrilne brodove, i     ejektorsko injektorski uređaj za promenu aerodinamičkih karakteristika     nosećih površina vazduhoplova
      Autor: Dimić Dragoslav

Postupak prerade morske vode
      Autor: Prof. dr Jelenka Savković - Stevanović
Nazad
Naslovna

Copyright 2007, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza