IZVOD IZ ZAKONA O ZAŠTITI PRONALAZAKA

    Patent je pravo kojim se štiti pronalazak koji predstavlja novo tehničko rešenje određenog problema, koje ima inventivni nivo i koje je primenljivo.
    Patent je vremenski i teritorijalno ograničeno pravo na isključivo iskorišćavanje zaštićenog pronalaska;patent traje 20 godina od dana podnošenja prijave u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu; patent važi na teritoriji SR Jugoslavije; nosilac patenta ima isključivo pravo korišćenja u proizvodnji patentiranog pronalaska i stavljanja u promet proizvoda izrađenih prema pronalasku.

Šta je mali patent ?

    Mali patent je pravo kojim se štiti pronalazak koji je nov, koji predstavlja tehničko rešenje određenog problema i koji je primenljiv, ali je nižeg inventivnog nivoa od onog koji se zahteva za patent. Mali patent traje 10 godina od dana podnošenja prijave u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu i važi na teritoriji SR Jugoslavije!

Koji se pronalasci mogu zaštititi ?

    Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod (uređaj, supstanca, kompozicija, mikroorganizam, biljna ili životinjska ćelijska kultura), postupak i primena proizvoda ili postupka.Predmet pronalaska koji se štiti malim patentom može biti samo proizvod (uređaj).Pod pronalaskom se ne smatraju naučna otkrića, naučne teorije, matematičke metode, estetske kreacije, programi računara, planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih delatnosti i dr.

Uredna prijava ?

Prijava za zaštitu pronalaska treba da sadrži:

Zahtev za priznanje patenta / malog patenta (obrazac P-1 / MP-1),u tri    primerka,
Dokaz o uplati takse za prijavu (primerak uplatnice),
Opis pronalaska, patentne zahteve, nacrt (ako je potreban), apstrakt, u tri    primerka.

Prijavu u tri primerka možete podneti lično, poštom ili telefaksom.

Kako dobiti patent/mali patent ?

Podnošenjem prijave isključivo Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu započinje se postupak za zaštitu Vašeg pronalaska.

Postupak ispitivanja prijave za zaštitu patentom se odvija u dve faze:

A. - Formalno ispitivanje koje se (po isteku roka od 18 meseci) završava objavom prijave u Glasniku intelektualne svojine,

B. - Suštinsko ispitivanje koje se, u slučaju ispunjavanja uslova patentibilnosti, završava rešenjem o priznanju patenta.

Postupak ispitivanja prijave za zaštitu malim patentom sadrži jednu fazu:

Formalno ispitivanje (traje nekoliko meseci) i završava se rešenjem o priznanju malog patenta.

Koje su prednosti zaštite pronalaska patentom ?

Zaštitom autorovog pronalaska:

stičete isključivo pravo da koristite u proizvodnji zaštićeni pronalazak,
stičete pravo da raspolažete patentom (da ustupite licencu ili prenesete patent    na drugo lice),
stičete pravo na sudsku zaštitu Vašeg pronalaska u slučaju povrede patenta,
dobijate mogućnost zaštite pronalaska u inostranstvu,
povećavate komercijalnu vrednost Vašeg pronalaska, i
dajete doprinos stanju tehnike.

Patenti su osnovna sredstva preduzeća, srž njegovih tehnologija i proizvoda; podižu ugled i markentišku vrednost proizvoda; čine osnovu njegove budućnosti.

Mogućnost međunarodne zaštite pronalazaka ?

    Ukoliko se želi da zašiti pronalazak patentom u više zemalja, može se u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu, koji postupak kao Zavod primaoc (Receiving Office), u smislu Ugovora o saradnji u oblasti patenta (Patent Cooperation Treaty – PCT) podneti međunarodnu prijavu patenata, koja omogućava zaštitu u 91 zemlji sveta, uz izuzetnu pravnu sigurnost i prihvatljive troškove zaštite.

Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza