Sumirajući, dakle, samo deo rezultata i bogatog i masovnog inventivnog rada stvorenog od pronalazača u kojima deluje ovaj Savez, odnosno Savez pronalazača Jugoslavije može se zaključiti da je stvorena moćna organizacija sa izuzetnim pronalazačima koji nastavljaju tradiciju svojih slavnih predaka Nikole Tesle i Mihila Pupina kao i brojnih pronalazača koji su začeli pronalazački pokret u nas još daleke 1925 godine a koji su sebe nazivali »Trust mozgova«.Tako su 1938. godine u želji da afirmišu stvaralaštvo za dobrobit svog naroda pozvali sve umne ljude i stvaraoce da pomognu razvoju tadašnje privrede.

    U ovim godinama nameće se poruka koju su promovisali naši umni ljudi odnosno da se uključe sve kreativne snage ovog društva za oživljavanjem i podizanjem ukupnog nivoa proizvodnje i stvore uslovi za brži razvoj privrede sa ciljem postizanja ukupnog blagostanja našeg naroda. Zasigurno da će to naši pronalazači, kao i do sada, to činiti.

Savez pronalazača Beograda

                                                                       Predsednik,
                                                                       Mr.Đuro Borak,dipl.inž.maš.

Važniji datumi Saveza:

1883. god. Naša Država potpisnica "PARISKE KONVENCIJE",
1921. god. Donet Zakon o zaštiti industrijske svojine,
1925. god. Osnovan Savez pronalazača i naučnika Beograda "TRUSTA                   MOZGOVA"
1937. god. Apel "TRUSTA MOZGOVA" da ceo narod podrži inovacije u                   cilju obnavljanja privrede,
1956. god. Osnovano udruženje pronalazača Beograda; "Aktiv Beograda"
                  koje je kasnije preraslo u Savez pronalazača i autora tehničkih                   unapređenja Beograda,
1968. god. Privredna komora Beograda ustanovila nagradu za inovacije,
1980. god. Održana I izložba inovacija u Beogradu
                  "PRVOMAJSKA IZLOŽBA PRONALAZAŠTVO                    U BEOGRADU"
1986. god. Skupština grada Beograda ustanovila Oktobarsku nagrada                   Beograda"
1996. god. Savez pronalazača Beograda primljen u članstvo Privredne                   Beograda
O Savezu
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza