Institucije koje kontinuirano prate i pomažu rad Saveza:

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA - BEOGRAD
PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA - BEOGRAD
SAVEZNI ZAVAD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU - BEGRAD
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNSTI – BEOGRAD
INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA - BEOGRAD
GALENIKA - ZEMUN
DUGA - BEOGRAD
MINEL KOTLOGRADNJA – BEOGRAD
TELEOPTIK – ŽIROSKOPI – ZEMUN
PRVA ISKRA – BARIČ
TEHNOLOŠOKO - METALURŠKI FAKULTET – BEOGRAD
ŽTP – BEOGRAD
PKB KORPORACIJA – BEOGRAD
MDP – PRONALASCI – MLADENOVAC
ALATNICA PEŠOVIĆ – BEOGRAD
TRIO – BEOGRAD
PP LOPAR - BEOGRAD
PP LOPAR - BOGRAD
INSTITUT ZA HEMIJSKE IZVORE STRUJE – ZEMUN
ARHITEKTONSKI FAKULTET - BEOGRAD
KENDIKO – BEOGRAD
MUZEJ «NIKOLA TESLA» - BEOGRAD
UPRAVA ZA NAUČNU I IZDAVAČKU DELATNOST GŠVJ – BEOGRAD
CENTRALNI KLUB VJ – BEOGRAD
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza