NORMATIVNA AKTA:

Statut Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja grada Beograda
Rešenja o registraciji ....
Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u
   Savezu pronalazača Beograda
Ugovor sa bankom
Sporazum – Ugovor o kolektivnom članstvu
Sporazum -Ugovor o poslovnoj saradnji
Sporazum – Ugovor o sponzorstvu
Sporazum – Ugovor o donatarstvu
Pravilnik o nagradama i priznanjima Saveza pronalazača Beograda
   Pravilnik - procedura o organizavanju tradicionalne izložbe
   "PRONALAZAŠTVO BEOGRAD"
Postoje i druga akta Saveza.
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza