UPITNIK ZA PREZENTACIJU NA WEB SAJTU:

Možete preuzeti u Word formatu:

UGOVOR O PARTICIPACIJI ZA PREZENTACIJU NA WEB-u, (UGOVORWeb.zip, 4.4 Kb)

UPITNIK ZA PREZENTACIJU NA Web-u, (UPITNIKWeb.zip, 4.2KB),

sa naše lokacije, popuniti ga i poslati na našu poštansku adresu, ili ga popuniti i poslati Internetom:

Autor- i (ime):

Preduzeće (naziv):

Adresa, Ulica i broj:

Grad:

Poštanski broj:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Naziv pronalaska - proizvoda:

Oblast pronalaska - proizvoda:

Vrsta inventivnog rešenja:

nova tehnologija
novi proizvod
patent
mali patent
žig
model 
tehničko unapređenje
ostalo

Registracija patenta - inovacije:

Kratak opis patenta -inovacije:

Patent broj:

Datum izdavanja:

Neophodni uslovi i sredstva
za realizaciju :

Osnovna sredstva (€):
Obrtna sredstva
(€):   
Broj radnih mesta (€):
Marketing:                         
Biznis plan:                       

Prilozi - prateća dokumentacija:

zahtev za priznavanje Patenta
rešenje o odobrenju Patenta
grafička dokumentacija
atesti
prilozi  
izjava o zastupanju 
ostalo

Oblik ponude- Domaćim korisnicima:

prodaja licence
prodaja patenta
zajedničko ulaganje
prodaja dokumentacije
proizvodnja
prodaja proizvod
ostalo

Oblik ponude- Stranim korisnicima:

prodaja licence
prodaja patenta
zajedničko ulaganje
prodaja dokumentacije
proizvodnja
prodaja proizvoda
ostalo

Primena inventivnog rešenja:

Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje:

dokumentacija
model 
uzorak
prototip
pilot postrojenje
gotov proizvod
ostalo

Dobijene nagrade za Inventivno rešenje:

Da li želite prezentaciju i na Engleskom:

Da li ste zainteresovani za prezentaciju i u obliku multimedije na CD-u:


Upitnik se popunjava za svaku Inovaciju !


Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.