UPITNIK ZA PRIJAVU NA MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI
XXXII ТРАДИЦИОНАЛНА МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА
ПРОНАЛАЗАКА, НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
„ПРОНАЛАЗАШТВО - БЕОГРАД 2012“
I
„КУП НАЦИЈА МЛАДИХ ИНОВАТОРА - БЕОГРАД 2012.“
„КОРАК ПО КОРАК ДО КРЕАТИВНЕ ИНОВАЦИЈЕ“

Možete preuzeti i u Word formatu:

UPITNIK ZA PRIJAVU NA MEĐUNARODNOJ „ПРОНАЛАЗАШТВО - БЕОГРАД 2012“
I
„КУП НАЦИЈА МЛАДИХ ИНОВАТОРА - БЕОГРАД 2012.“

(PRIJAVA-FINALNA-ZA-IZLOZBU-2012.doc, 65 Kb)

sa naše lokacije, popuniti ga i poslati na našu poštansku adresu, ili ga popuniti i poslati Internetom:

Autor-i (ime):

Preduzeće (naziv):
Adresa, Ulica i broj:
Grad:
Poštanski broj:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Naziv Patenta (srpski):
Opis* Patenta-Inovacije (srpski):
Naziv Patenta (engleski):
Opis* Patenta-Inovacije (engleski):
Oblast Patenta-Inovacije-Nove tehnologije
Vrsta Inovacije
Registracija Patenta -Inovacije
Predstavljanje Inovacije
crtež / fotografija / poster
model
prototip
komercijalno izvođenje
Gabariti (mm):
Težina (kg):
Izloženo rešenje je:
Koliko puta ste izlagali na Beogradskim izložbama:
Koje godine ste izlagali zadnji put na izložbi u Beogradu:
Da li svoju Inovaciju prvi put izlažete u Beogradu:
Da li imate sertifikat za proizvodnju za izloženi eksponat:
Da li želite promociju ili prezentaciju na Web-sajtu:
Da li ste zainteresovani za prezentaciju i u obliku multimedije na CD-u:
Vrednost eksponata (din):
Navedite posebne zahteve za izlaganje na izložbi:

Upitnik se popunjava za svaku Inovaciju !

*Širi opis, a u prilogu kopiju dokaz o reg. Patenta

Mole se autori da opis uredno napišu, kratko i dovoljno jasno po mogućnosti i na engleskom jer će odnosni tekst da se kao takav unosi u katalog i na Web sajt ukoliko budu nagrađeni.


Copyright 2012, Web design TeshaDesign
All Rights Reserved.