NAGRAĐENI NA RANIJIM IZLOŽBAMA PRONALAZAŠTVA


Na izložbi «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD» 1990 – 2001.
Na ostalim izložbama i sajmovima (u zemlji i inostranstvu)Na izložbi «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD» 1990 – 2001.

1900 god.

Metod i uređaj za ubacivanje snopa optičkih vlakana u pvc bužir
   (Savitljivi prenosnik svetla od optičkih vlakana)
      TMF, Beograd
      Autori: Radoslav Aleksić, Predrag Stajčić i Milorad Stanković

1992 god.

Familija turbokompresora za natpunjenje dizel motora
      Mašinski fakultet – Institut za motore
      Autori: Radivoje Trifunovic, Miloš Cvetić, Milan Petrović, i
         Dragoslav Radić

1993 god.

Slušni aparat – kisava
      Institut za eksperimentalnu fonetiku i metodologiju govora
      Autori: Đorde Krstić, Miško Subotić i Srboljub Todorović


1994 god.

Hidraulični servo motor klipnoradijalni sa interisanim razvodnikom
   Irektno vodeni hidraulični proporcijonalni ventil sa elektronskim drajverom
   Elektrodinamička hidraulična pumpa za niske pritiske do 50 bara
   Kontaktni mehanizam
   Elektronski transmiter diferencijalnog prenosnika sa force balance    kompezac.
      HYDRONIX-21 Beograd
      Autor: Miloš Kolarž

1995 god.

Trofazno brojilo električne energije klase 2
      Autor: Petar Miljanić, LJubiša Jovanović, Miloš Stojanović,
         i Jovan Kučina


1996 god.

Unutrašnja monoblok aerovaga
      Autor: Georgije Janjikopanji

Uređaj za ispitivanje uvodnika vazduha
      Autor: Slobodan Lemajić


Akcelerometar za merenje linearnih ubrzanja karakteristikom
      Autori: Vladimir Vukmirica, Stojan Stanojković,
         Ivana Trajkovski i Boro Usanović

Brzinski žiroskop
      Autori: Vladimir Vukmirica, Stojan Stanojković, Ivana Trajkovski,
         Boro Usanović i Milan Jeftić

Usmereni pripaljivač
      
Vojno-tehnicki institut Vojske Jugoslavijei
      
Autor: Mitar Konjević

1997 god.

Teslin transformator sa trofaznim napajanjem
      
Institut VINČA
      
Autor: Vujo Miljević

1998 god.

Postupak foliarnog prihranjivanja radi dobijanja biljaka sa željenim
   sadržajem i distribucijom selena kombinacija za foliarnu prihranu biljaka    solima selena i ureom
      
IHTM Beograd, Institut za poljoprivredu Zrenjanin
      
Autori: Ivana Đujić i Milica Milovac
           
Naslovna
Napred

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza