STRUČNA POMOĆ PRONALAZAČIMA – KONSULTACIJE

    U prostorijama Saveza se organizuju konsultacije koje obuhvataju sva pitanja u vezi sa postupkom zaštite pronalaska patentom, i realizacije plasmana pronalazaka i inovacija.

    Konsultacije sa pronalazačima se obavljaju redovno, jednom nedeljno (najčešce sredom ) u prostorijama Saveza, u ulici Hilandarska 1/5, u Beogradu.

Sve konsultacije su besplatne za članove.

Ukoliko se želi izrada prijave (usluge) u vezi:
      patenta odnosno malog patenta
      prijave zaštite znaka

      usluge postavljanja informacije u vezi vaših pronalazaka, i inovacija u          našu Web bazu
      postavljanja banera, ili bilborda na naslovnu stranu

Korisnik participira do nivoa određenog međusobnim sporazumom.
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza