Amblem


Naziv pronalaska - proizvoda:

"Kućište za zaštitu personalnih računara"

Oblast pronalaska - proizvoda: Elektrotehnika&Elektronika

Preduzeće - Institucija(naziv): "MSM"

Autor-i(ime): Miroslav Jevtić

Adresa, Ulica i broj: Gandijeva 119
Grad: Novi Beograd,
Poštanski broj: 11070
Država: SCG

Telefon: 011 15 88 11
              063 85 15 843
Fax:       011 15 88 11
E-mail: miroslavbgd@yahoo.com
            milicarey@ptt.yu 

Vrsta inventivnog rešenja:
novi proizvod
patent

Registracija patenta - inovacije: Kod Jugoslovenskog Zavoda

Kratak opis patenta -inovacije:
Uvecaj sliku
 Kućište za zaštitu personalnog računara (PC) jedinstvenim rešenjem pruža sveobuhvatnu zaštitu PC-u (uključujući monitor i komponente) od: krađe, fizičkih oštećenja, udara, potresa, vibracija, izlivanja tečnosti, prašine, oštećenja prilikom transporta, sprećava neovlašćen pristup PC-u, onemogućava štetni uticaj spoljeg elektro magnetnog (EM) zračenja na PC (EMI/RFI), i neželjeno emitovanje EM talasa u okolinu (EMI/TEMPEST), štiti PC od naglih temperaturnih promena i smanjuje nivo buke.

Patent broj: 819/02

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:
Marketing: Treba
Biznis plan: Treba

Prilozi - prateća dokumentacija:
 zahtev za priznavanje patenta
 grafička dokumentacija
 prilozi

Oblik ponude - Domaćim korisnicima:
 prodaja licence
 prodaja patenta
 zajedničko ulaganje
 proizvodnja
 prodaja proizvoda
 ostalo

Oblik ponude - Stranim korisnicima:
 prodaja licence
 proizvodnja
 prodaja proizvoda
 ostalo

Primena inventivnog rešenja:
Kućište omogućava funkcionisanje običnih PC-a u višekorisničkom okruženju gde postoji mogućnost krađe, oštećenja, nasilnog pristupa programima (terminali, velike kompanije), rad u blizini izvora elektro magnetnog zračenja (energetika, industrija, medicina, telekomunikacije). Sprečavanjem neželjenog emitovanja EM zračenja u okolinu omogućena je primena PC-a za obradu tajnih i poverljivih dokumenata i baza podataka (državne ustanove, vojska, policija, banke, pošte)
U kudićte se može smestiti PC, i monitor u vertikalnom ili horizontalnom položaju, tzv. ,,Tower,, ili ,,Desktop, konfiguraciji.
Veličina kućišta omogućava smeštaj standardnih PC-a i monitora, a može biti prilagođena specifikaciji naručioca.

Prednosti pronalaska ogledaju se kroz:
 Univerzalni i nezavisni način zaštite
 Jednostavnost u korišćenju,
 Jedinstvenost objedinjenih višestrukih vidova zaštite,
 Ekonomičnost u pogledu troškova eksploatacije i održavanja,
 Univerzalnost za postojeće ,,desk top,, i ,,tower,, konfiguracije, kao i za buduće generacije
  personalnih racunara i perifernih uređaja,
 Robusnost u pogledu fizičke zaštite personalnih računara.


Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje:
 prototip

Dobijene nagrade za Inventivno rešenje:
Učestvovanje na izložbi "Pronalazaštvo 2003" Beograd

Sopstveni Web sajt: " - "
Copyright 2002, Webmaster: zorangr@EUnet.yu
All Rights Reserved.