OPŠTI PODACI:


Institucija - Preduzeće:   "-"

Ljiljanić Milivoje, penzioner,

personal photo
personal potpis

Adresa:

11050 Beograd, M.M.Lug., Narodni Front 118a;
Tel. (kuća): 011-347-08-76

E-mail:
ljiljanic_dmp@yahoo.com

Naziv inventivnog rešenja - pronalaska:

"D.M.P. Ljiljanićev preparat prirodni eliksir"


Kratak opis:

Preparat se prema pronalasku dobija tako što se sedam vrsta voća i sedam vrsta biljaka,
isitnjenih i pomešanih u fazi vrenja destiluju.Ovako dobijen preparat primenjuje se u cikličnim
dozama sa pauzama koje omogućavaju trajnu restauraciju imunobiološkog sistema bolesnih, kao
i za sticanje veće imunosti na bolesti i kod zdravih ljudi.

Bliži tehnički podaci PDF Format: Ne

Bliži tehnički podaci MS Word Format: Ne

Ukupna težina:
"-"

Vrsta inventivnog rešenja:
nova tehnologija
novi proizvod

patent
žig


Registracija Patenta - Inovacije: Kod Jugoslovenskog Zavoda

Patentni broj: 92/01 ; Datum izdavanja: 06.11.2001 god.

Prilozi - prateća dokumentacija:
zahtev za priznavanje Patenta
grafička dokumentacija
atesti

Oblik ponude- Domaćim korisnicima:
prodaja licence
proizvodnja
prodaja proizvoda
ostalo

Oblik ponude- Stranim korisnicima:
prodaja licence

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:

Osnovna sredstva..............
Obrtna sredstva   .............. 

Broj radnih mesta i struktura:

SS

Marketing:
Treba

Biznis plan: Treba

Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje:
dokumentacija
uzorak
gotov proizvod

Od prezentacije autor očekuje
:
legalizaciju proizvodnje i prodaje

Primena inventivnog rešenja:
u medicini

Multimedija na CD-u: Ne

                                                                                  Copyright 2002, Webmaster: zorangr@EUnet.yu.
                                                                                                     All Rights Reserved.