Amblem


Naziv pronalaska - proizvoda:

          "GENERATOR POZITIVNIH ZRAČENJA "GPZ"- TAHION"


Oblast pronalaska - proizvoda: Farmacija i medicina

Preduzeće - Institucija(naziv): "Sopstvena proizvodnja"

Autor-i(ime): Branko Vučetić

Adresa, Ulica i broj: Bulevar Kralja Aleksandra 250
Grad: Beograd
Poštanski broj: 11120
Država: Srbija

Telefon: Obraćanje preko Saveza 011 33 44 983 /ABV-888/ ; 011 24 24 077
Fax: 011 32 22 265
E-mail: office@inventbg.org.yu

Vrsta inventivnog rešenja:
novi proizvod
mali patent

Registracija patenta - inovacije: SZIS -YU

Kratak opis patenta - inovacije:

  - generator pozitivnog zračenja "GPZ" nastao je od kapacitivnog apsorpcionog neutralizatora
- izrađen je sa specijalnom višeslojnom tehnologijom proizvodnje sa ukrštenim duplim elipsama,
  pokretnim čipom u unutrašnjosti uređaja
- sa svojim oblikom pretvara negativnu energiju u pozitivnu koristeći samoindukciju i kapacitivnost
- "GPZ" otklanja kosmička, geopatogena, i tehnička negativna štetna zračenja naročito kod:
  mobilnih telefona, računara, televizora, svih elektromagnetnih uređaja u domaćinstvu,
  trafostanica i vodova električne energije
- naročito dobar uspeh je postigao u poljoprivredi
- "GPZ" je proizveden od obojenih materijala
- nema roka trajanja, ekološki je potpuno ispravan neškodljiv je pa ga mogu koristiti i osobe sa
  pejsmejkerom u više generacija

   Branko Vučetić
   - autor patenta -


Proizvodi se u više varijanti:

  MT lepi se na mobilni telefon
OS osobni, nosi se na lančiću oko vrata
PB postavlja se u sve vrste prostorija-objekata

    neutralizator elektromagnetnih i drugih štetnih zračenja
vrši magnjećenje vode i svih drugih tečnosti u "PET" ambalaži
može se upotrebiti kao permanentni magnet u magnetoterapiji
  u trajanju od 15 minuta individualno i svakodnevno

detaljnije o uređaju za magnjećenje vode na linku AQUAMAGNETIC
 
Jedinstven proizvod - tri namene
 


Patent broj: MP-65/01 ; MP-568/99 ; MP-392/03

Datum izdavanja: 27.07.2001.

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:
Osnovna sredstva (€): -
Obrtna sredstva   (€): -
Broj radnih mesta (€): -
Marketing: Nema-Treba
Biznis plan: -

Prilozi - prateća dokumentacija:
rešenje o odobrenju Patenta
grafička dokumentacija

Oblik ponude - Domaćim korisnicima:
 prodaja proizvoda

Oblik ponude - Stranim korisnicima:
 prodaja proizvoda

Primena inventivnog rešenja:
Za otklanjanje elektromagnetnih i drugih štetnih zračenja (mobilnih telefona, televizora, kosmičkih,gepatogenih, tehničkih zračenja, podzemnih vodotokova i dr.).


Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje:
 gotov proizvod

Dobijene nagrade za inventivno rešenje:
Zlatna medalja "ARHIMED" Moskva 2001
Zlatna medalja EUREKA-Brisel 2000.
Zlatna medalja "Moskva" - 2001
Specijalna Pohvala Saveza pronalazača Beograda godine 2000


 
 
Zlatna medalja EUREKA-Brisel 2000
Zlatna medalja "Moskva" - 2001
Zlatna medalja "ARHIMED" Moskva 2001

Klikni na slike radi uvećanja

 
 
Zlatna medalja "ARHIMED" Moskva 2001
Specijalna Pohvala Saveza pronalazača Beograda godine 2000
Isprava o uzorku Br. 9958
Savezni Zavod za intelektualnu svojinu, SRJ

Klikni na slike radi uvećanja


Sopstveni Web sajt: " - "
Copyright 2006, Webmaster: zorangr@EUnet.yu
All Rights Reserved.