Amblem


Naziv pronalaska - proizvoda:

"Noseći blokovi za zidanje"

Oblast pronalaska - proizvoda: Građevinarstvo

Preduzeće - Institucija(naziv): "-"

Autor-i(ime): Miladin Knežević

Adresa, Ulica i broj: Tadeuša Košćuškog 38
Grad: Beograd,
Poštanski broj: 11000
Država: SCG

Telefon: 011 18-13-54
Fax: 011 36-17-297
E-mail: office@inventbg.org.yu

Vrsta inventivnog rešenja:
patent
model

Registracija patenta - inovacije: SZIS -Beograd, SCG

Kratak opis patenta -inovacije:

Noseći blok je ekološki proizvod. Veoma je pogodan za zidanje nosećih zidova posebno sa aspekta aseizmičnosti zidanih objekata, kod kojih je od bitnog značaja ostvarivanje duktilnosti (opterećenja) zidnih struktura. Poboljšana termička zaštita bloka, i nosivost se postiže izvođenjem armirano betonskim stubićima u većim otvorima što predstavlja inovaciju u sistemu armirane zidarije.
Sa konstruktivnog stanovišta, debljim zidovima, ovo rešenje osigurava dobru zvučnu izolaciju, i veću nosivost zida na gravitacione i horizontalne uticaje. U sklopu rešenja maksimalno se koriste tehnička svojstva vazduha u vertikalnim otvorima bloka, čime su zaštićeni i potpuno eliminisani tzv. "termički mostovi". Noseći blok je izgrađen od prirodnih materijala i omogućava brzu, preciznu izgradnju objekata i sigurnije objekte za udoban i zdrav život u skladu s prirodom. Otporan je na zemljotres, požar i vlagu.
 
Uvecaj sliku
 
     

          Klikni na slike radi uvećanja

 

Patent broj:
PAT. YU 49016, PAT. YU 49017, PAT. YU 49018, PAT. YU 49019
MOD. YU 9870, MOD. YU 9871, MOD. YU 9872, MOD. YU 9873


Datum izdavanja: 2001 god., 2003 god.

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:
(Invensticioni plan ulaganja za izgradnju fabrike blokova na bazi pečene gline)
Osnovna sredstva (€): 12.325.000
Obrtna sredstva   (€):   2.175.000
Broj radnih mesta (€): 48
Marketing: -
Biznis plan: za izgradnju fabrike blokova na bazi pečene gline, noseći blokovi za zidanje
Investicioni program: za izgradnju fabrike blokova na bazi pečene gline, noseći blokovi za zidanje

Prilozi - prateća dokumentacija:
 rešenje o odobrenju Patenta
 grafička dokumentacija

Oblik ponude - Domaćim korisnicima:
 prodaja licence

Oblik ponude - Stranim korisnicima:
 prodaja licence
 prodaja patenta
 zajedničko ulaganje

Primena inventivnog rešenja:
 za izgradnju objekata kao što su: stambeni , industrijski, sportski, turistički, objekti posebne namene, objekti po porudžbini za određena klimatska područja,
kao i objekti za individualnu gradnju ( vile, porodične kuće, vikend kuće, poslovni objekti, objekti male privrede) i dr.


Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje:
 model
 prototip

Dobijene nagrade za Inventivno rešenje:
ZLATNA MEDALJA "NIKOLA TESLA" Pronalazaštvo 2000. Beograd
ZLATNA MEDALJA Ruske Federacije BRUSSELS-EUREKA 2000.
ZLATNA MEDALJA EAST-WEST EURO INTELLECT BULGARIA 2000.
ZLATNA MEDALJA BRUSSELS EUREKA 2000.
SREBRENJAK NIKOLE TESLE, TESLA FEST 2000. Novi Sad
SREBRENJAK NIKOLE TESLE, TESLA FEST 2001. Novi Sad
SREBRNA MEDALJA ZA KV ALITET Novosadski sajam 2001.
ZLATNA MEDALJA "MIHAILO PUPIN" Savez pronalazača Srbije 2001.
GODIŠNJA NAGRADA, Privredna komora Beograda 2001.
ZLATNA PLAKETA NIKOLE TESLE Pronalazaštvo 2001. Beograd
ZLATNA MEDALJA "MIHAILO PUPIN" Savez pronalazača Srbije 2001.
GENIUS Prize Budapest 2002.
POVELJA "BIZNIS BAZA" Beogradski sajam 2002.
PATENTNO PRIZNANJE br. 256/2002. Rumunski savez pronalazača i Akademija Rumunije
PRIZNANJE MAKINOV A 2002. SPA TUM, SKOPJE, Makedonija
SREBRNA MEDALJA"MIHAILO PUPIN" Savez pronalazača Srbije 2003.
SREBRNA PLAKETA "NARODNA TEHNIKA" Banja Luka 2003.
SREBRNA PLAKETA "NIKOLA TESLA" TESLA FEST 2003 Novi Sad
SPOMEN DIPLOMA "EUREKA-S" 2003 API Novi Sad


Sopstveni Web sajt: " - "
Copyright 2003, Webmaster: zorangr@EUnet.yu
All Rights Reserved.