Amblem


OPŠTI PODACI:


Institucija - Preduzeće:   "LOPAR"

Lopar Miloš, inženjer mašinstva,

Adresa:
11030 Beograd, Izvorska 33 ;
Tel: 011-54-42-61

E-mail:
lopar@tehnicom.net

Naziv inventivnog rešenja - pronalaska:

"UREĐAJ ZA NADUVAVANJE POJASEVA ZA SPASAVANJE LJUDI I STVARI"

"LIFEBELT PUMPING DEVICE HAVING COMPRESED GAS
  FOR SAVING PEOPLE AND GOODS"

Kratak opis:

Uređaj za naduvavanje pojaseva za spašavanje ljudi komprimovanim gasom
koji se aktivira automatski, amože i ručno.Pojas sadrži dve komore koje su nezavisne
sa po jednim uređajem za aktiviranje.

Ukupna težina: 980 gr.

Vrsta inventivnog rešenja:
Patent

Registracija Patenta -Inovacije: Kod Jugoslovenskog Zavoda za intelektualnu svojinu

Zaštićen: U većem broju zemalja patentnim rešenjima

Prilozi - prateća dokumentacija:
atesti

Oblik ponude- Domaćim korisnicima:
prodaja licence
prodaja proizvoda

Oblik ponude- Stranim korisnicima:
prodaja licence
prodaja proizvoda

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:

Osnovna sredstva.............. 150000 EUR-a
Obrtna sredstva   ..............  50000 EUR-a

Broj radnih mesta i struktura:

VSS:  1
VS:    2
SS:    1
VKV: 2
KV:   3

Marketing:
treba

Biznis plan: ima

Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje:
gotov proizvod

Nagrade:

BRISEL, ZLATNA MEDALJA
PITSBURG, ZLATNA MEDALJA
BEOGRAD, ZLATNA MEDALJA "NIKOLA TESLA"

Nazad
Nazad
Copyright 2002, Webmaster: zorangr@EUnet.yu.
All Rights Reserved.