Amblem


Naziv pronalaska - proizvoda:  
"TEHNOLOŠKI POSTUPAK KONTROLE U TOKU PROCESA MAŠINSKE OBRADE NA NUMERIČKIM MAŠINAMA"

Oblast pronalaska - proizvoda: Mašinstvo

Preduzeće - Institucija(naziv): " - "

Autor-i(ime): Nebojša Grahovac, i Čedomir Pović

Adresa, Ulica i broj: Crvenih Hrastova 8/22
Grad: Beograd
Poštanski broj: 11000
Država: YU

Telefon: 011 50 89 50
Fax: " - "
E-mail: grale@rt270.vin.bg.ac.yu

Vrsta inventivnog rešenja:
patent

Registracija patenta - inovacije: SZIS -YU

Kratak opis patenta -inovacije:

Tehnološki postupak kontrole u toku procesa mašinske obrade na numerickim mašinama omogucava da se u
toku mašinske obrade prati završna dimenziona kontrola i kontrola površine do konacne dimenzije i kvaliteta obradene površine.

Objedinjeni softver za mašinskuobradu i kontrolu vrši upravljanje komjuterskim sistemima preko procesora racunara omogucava da se kontrolne merke i sistema III u meduzahvatima mašinske obrade altom vrši kontrola. Identifikacia relevantnih velicina se beleži kao protokol.


Patent broj: P-139/97

Datum izdavanja: 8.04.1997

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:
Osnovna sredstva (€): 40.000
Obrtna sredstva   (€): 20.000
Broj radnih mesta (€): 4
Marketing: Nema
Biznis plan: Nema

Prilozi - prateća dokumentacija: Zahtev za priznavanje Patenta

Oblik ponude - Domaćim korisnicima:
 prodaja licence
 prodaja patenta

Oblik ponude - Stranim korisnicima:
 prodaja licence
 prodaja patenta

Primena inventivnog rešenja: Kod mašinske obrade i kontrole bez primene mernih stolova

Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje: Dokumentacija

Dobijene nagrade za Inventivno rešenje:
I nagrada "MONTREAL" 1996
Godišnja nagrada PK Beograda 1997.


Sopstveni Web sajt: " - "
Copyright 2002, Webmaster: zorangr@EUnet.yu
All Rights Reserved.