Amblem


Naziv pronalaska - proizvoda:  

"Postupak folijarnog prihranjivanja sa željenim sadržajem i distribucijom selena"

Oblast pronalaska - proizvoda: Poljoprivreda

Preduzeće - Institucija(naziv): Pronalazači

Autor-i(ime): Ivana Đujić, i Milica Milovac

Adresa, Ulica i broj: Balkanska 47, Trg JNA 8a
Grad: Beograd, Zrenjanin
Poštanski broj: 11000
Država: SCG

Telefon: 011 36 12 718
Fax: " - "
E-mail: ankivana@eunet.yu

Vrsta inventivnog rešenja:
novi proizvod
patent
Registracija patenta - inovacije: SZIS -YU

Kratak opis patenta -inovacije:

Postupak za folijarno prihranjivanje u određenim fazama razvoja useva formulacijom na bazi selenita i kombinacijom selenita i uree je definisan radi dobijanja optimalne koncentracije selena potrebnog za ljudsku i životinjsku ishranu, i optimalne distribucije selena u biljkama kao i drugih esencijalnih elemenata u biljkama.

Patent broj: P-484/97

Datum izdavanja: 11.12.1997

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:
Osnovna sredstva (€):
Obrtna sredstva   (€):
Broj radnih mesta (€):
Marketing: Nema
Biznis plan: Nema

Prilozi - prateća dokumentacija: Zahtev za priznavanje Patenta, rešenje o odobrenju Patenta, grafička dokumentacija

Oblik ponude - Domaćim korisnicima:
 proizvodnja
 prodaja proizvoda

Oblik ponude - Stranim korisnicima:
 proizvodnja
 prodaja proizvoda

Primena inventivnog rešenja: U poljoprivredi na pšenici i soji

Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje: Gotov proizvod

Dobijene nagrade za Inventivno rešenje:
Nagrada PK Beograda i Srbije i Saveza sindikata
Zlatna medalja "Pronalazaštvo"

Zlatna medalja "Teslafest"

Sopstveni Web sajt: " - "
Copyright 2002, Webmaster: zorangr@EUnet.yu
All Rights Reserved.