Amblem


Naziv pronalaska - proizvoda:  

"Kombinacija za folijalnu prihranu biljaka solima selena i ureom"

Oblast pronalaska - proizvoda: Poljoprivreda

Preduzeće - Institucija(naziv): Pronalazači

Autor-i(ime): Ivana Đujić, i Milica Milovac

Adresa, Ulica i broj: Balkanska 47, Trg JNA 8a
Grad: Beograd, Zrenjanin
Poštanski broj: 11000
Država: SCG

Telefon: 011 36 12 718
Fax: " - "
E-mail: ankivana@eunet.yu

Vrsta inventivnog rešenja:
novi proizvod
patent
Registracija patenta - inovacije: SZIS -YU

Kratak opis patenta -inovacije:

Kombinacija za folijarno prihranjivanje biljaka selenom i azotom je data. Definisani su odnosi unutar kojih je efikasnost aplikacije soli selena i uree kod biljke jednaka ili veća od pojedinačne aplikacije komponenti.

Patent broj: P-483/97

Datum izdavanja: 11.12.1997

Neophodni uslovi i sredstva za realizaciju:
Osnovna sredstva (€):
Obrtna sredstva   (€):
Broj radnih mesta (€):
Marketing: Nema
Biznis plan: Nema

Prilozi - prateća dokumentacija: Zahtev za priznavanje Patenta, rešenje o odobrenju Patenta, grafička dokumentacija

Oblik ponude - Domaćim korisnicima:
 proizvodnja
 prodaja proizvoda

Oblik ponude - Stranim korisnicima:
 proizvodnja
 prodaja proizvoda

Primena inventivnog rešenja: U poljoprivredi na pšenici i soji

Faza u kojoj se nalazi inventivno rešenje: Gotov proizvod

Dobijene nagrade za Inventivno rešenje:
Nagrada PK Beograda i Srbije i Saveza sindikata
Zlatna medalja "Pronalazaštvo"

Zlatna medalja "Teslafest"

Sopstveni Web sajt: " - "
Copyright 2002, Webmaster: zorangr@EUnet.yu
All Rights Reserved.