Pocetna stranica  
  

Cenovnik


C E N O V N I K
usluga iznajmljivanja sajamskog prostora na
6. Međunarodnom Sajamu BIZNIS BAZA u Beogradu
i Izložbi «Inovacije&Ekologija u funkciji biznisa» od 28.11 do 01.12.2007. god.

 • Izlagačka upisnina     ________   8.000 dinara
 • Suizlagačka upisnina    ________   6.000 dinara
 • Upisnina za ino firme   ________ 12.000dinara
 • Priključak za vodu   ________   4.510 dinara
 • Priključak za struju do 20kW   ________  2.915 dinara
 • Internet priključak   ________  7.700 dinara
 • Telefon prik. sa aparatom   ________   1.650 dinara
 • 1 m2 neobrađenog prostora   ________   2.300 dinara
 • Razvodna tabla   ________   2.785 dinara
 • Reklamne usluge
  Kompletno opremanje štanda i to:
 • Pano 95 x 65 cm
    sa kompletnom izradom i izlaganjem _____ 3.300 din
 • Horizontalni pano 200 x 100 cm
      sa kompletnom izradom i izlaganjem _____ 4.900 dinara
             
  PDV je uključen u cene.

  Napomena: u slučaju da se odlučite da izlažete direktno preko Sajma, cena obrađenog prostora je 3.300 dinara ali se mora uzeti 12 m2 i  više.

  Ostale, detaljnije informacije na

  E-mail:ilico@sajam.co.yu  ili

  Web:www.sajam.co.yu

 

 

Copyright 2007, inventbg.org.yu
All Rights Reserved.

     Međunarodna konferencija
     i izložba 29-30. Nov. 2007.      O Savezu
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
      Informacije sa izložbe
      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza