Pocetna stranica  
  

TEME KONFERENCIJE:

          *Sekcija A-GENERALNA SIGURNOST INOVACIJA I AUTORSTVA

          * Sekcija B-ZDRAVA HRANA

          * Sekcija C-SIGURNA ČOVEKOVA OKOLINA

          * Sekcija D-RECIKLAŽA KORIŠĆENOG I OTPADNOG MATERIJALA

          * Sekcija E-ČISTA ČOVEKOVA OKOLINA

          * Sekcija F-MEDICINSKI I FARMACEUTSKI RESURSI

OKRUGLI STO

 • ČISTA ČOVEKOVA OKOLINA

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Predsedik: Dr. Andraš Vedreš (IFIA)
 • Podpredednik: Đuro Borak (SPATUB)
 • Sekretar: Mr.Dušan Kićević (Institut Vinča)
 • Članovi:
 • Dr.Farag Mousa, IFIA
 • Spasić Olga,WIPO
 • Vezmar Vladimir, SPATUB
 • Jović Ivica, SPATUB
 • Dašić Svetlana, SPATUB
 • Vitez Karlo, Klub inovatora Subotice
 • Glavašević Anđelko, Savez pronalazača Vojvodine
 • Katić Miloš, API
 • Selak Mladen, USA
 • Penezić Nenad, PK Srbije
 • Pavliček Pavle, Hrvatska
 • Čajavec Stanislav, Hrvatska
 • Prof. Dr.Zlatanoski Mito, Makedonija
 • J. S. Jang, TAIPEI  
 • Hsu Ju Čuan, TAIPEI  
 • Saladziak Marian, Poljska
 • Pop-Monogna Klelia, Rumunija
 • Alizera Rastegar, Iran
 • Prof.dr. Oleg Figovski, Izrael
 • Mario Kristov, Bugarska
 • Prof.dr. Vladimir Osadčuk, Ukrajina
 • Dr.Hassane Idrissa Soulej, Niger
 • Huić Husein, BiH
 • Pašić Ljubiša, BiH

PROGRAMSKI KOMITET

 • Akademik, Prof. dr. Hajdin Nikola, Predsednik SANU
 • Mr. Kićević Dušan, Institut Vinča
 • Božić Milan, Privredna komora Srbije
 • Prof. dr. Kovačević Radovan, Privredna komora Srbije
 • Dr. Đuić Ivana, Institute IHTM
 • Prof.dr. Petrović Slobodan,  Univerzitet Beograd
 • Prof.dr. Zelić Obrad, Univerzitet Beograd
 • Radosavljević Marija, Zavod za intelektualnu svojinu Srbije
 • Prof.dr. Grozdanić Radmila, Tehnički fakultet Čačak
 • Prof.dr. Stošić Biljana, Univerzitet Beograd
 • Manigodić Milenko, advokat
 • Jovanović Dejan, Republička Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
 • Mr Stokić Dušan, PK Srbije

IZVRŠNI KOMITET

 • Mr.Borak Đuro, SPATUB
 • Prof dr Nestorović Miodrag, Univerzitet u  Beogradu
 • Dr Miljević Vujo, Institut Vinča
 • Dašić Svetlana, Sistem ILR
 • Jović Ivica,SPATUB
 • Vezmar Vlada, SPATUB
 • Lopar Miloš, SPATUB
 • Petrašković Zoran, SPATUB
 • Ralić Olivera, Istitut Galenika
 • Gajić Zoran, SPATUB
 • Prof. dr Tasić Milan, SPATUB
 • Ilić Nataša, SPATUB
 • Ivić Nada, SPATUB
 • Vitez Karlo, Klub inovatora  iz Subotice ,Srbija
 • Zeljković Ivana , Privredna komora Beograd
 • Višekruna Stanija, Skupština grada Beograda
 • Mr.Kićević Dušan, Institut Vinča
 • Dr. Mićanović Danica, PK Srbije
 • Ivanković Vladimir, Privredna komora Srbije

Copyright 2007, inventbg.org.yu
All Rights Reserved.

     Međunarodna konferencija
     i izložba 29-30. Nov. 2007.
      O Savezu
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
      Informacije sa izložbe
      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza