Pocetna stranica  
  

GENERALNE INFORMACIJE - DOBRO DOŠLI U BEOGRAD

Na Zapadnom Balkanu odnosno južnoj Evropi se prvi put održao Kongres IFIA 1985. god. na Bledu u tadašnjoj Jugoslaviji uz prisustvo predstavnika 12 zemalja koji su  činili tadašnji savez IFIA kao i prisustvo delegata Saveza pronalazača Jugoslavije odnosno predstavnika tadašnje vlasti.Na tom Kongresu su donete značajne odluke kao što su: Proširenje IFIA sa organizacijama pronalazača iz što većeg broja zemalja, poboljšanje uslova zaštite patenata u što većem broju zemalja, zaštita pronalazača od zloupotrebe njihovih patentnih prava i dr.

Nakon 22 godine IFIA čini asocijaciju organizacija pronalazača iz 84 zemlje sveta sa značajnim aktivnostima u cilju zaštite pronalazača i njihovih organizacija, popularisanja rada pojedinih organizacija, razmene ideja i stimulisanja plasmana patentnih rešenja u što većem broju zemalja, intervencijama kod vlada i organizacija vlasti odnosno strukovnih biroa u rešavanju problema na koje nailaze pronalazači, predstavljanje pronalazačkih organizacija u WIPO-u , Evropskom parlamentu i drugim strukovnim organizacijama.

U septembru 2006. i januaru 2007. na izvršnom komitetu IFIA u Budimpešti je doneta odluka o podršci i suorganizaciji IFIA održavanju Međunarodne Konferencije „INOVACIJE&ZDRAVA I SIGURNA ČOVEKOVA OKOLINA” Beograd 2007. u organizaciji „Saveza pronalazača i tehničkih unapređenja Beograda”.

Beogradski pronalazači su pre dve godine proslavili 80 godina postojanja svoje organizacije odnosno 55 godina organizacije u ovom obliku organizovanja kao i organizovanja 27 tradicionalnih međunarodnih izloži u Beogradu „Pronalazaštvo Beograd“ gde je uzelo učešće preko 8.000 pronalazača sa aktuelnim pronalascima, novim tehnologijama a u zadnjih nekoliko godina i industrijskim dizajnom.

U vreme održavanja konferencije na Beogradskom sajmu se održava tradicionalni 6. Međunarodni sajam „BIZNIS BAZA“ od 28.11 do 1.12.2007.god. gde se prezentuju novi proizvodi i nove tehnologije, sklapaju poslovi sa investitorima i nude licence preduzetnicima odnosno sklapaju se kontakti inovatora, preduzetnika sa zainteresovanim  predstavnicima prvenstveno malih i srednjih preduzeća. Na ovoj izloži uzimaju učešće i regionalni privrednici iz više zemalja sveta.

Ovaj poziv je i poziv za učešće na 6. Međunarodnom sajmu „BIZNIS BAZA“. Izloženi radovi se vrednuju od strane međunarodnog žirija i dodeljuju se medalje i druga priznanja.  


Copyright 2007, inventbg.org.yu
All Rights Reserved.

     Međunarodna konferencija
     i izložba 29-30. Nov. 2007.      O Savezu
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
      Informacije sa izložbe
      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza