Pocetna stranica  
  

Kontakt„Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda“

Srbija-11000 Beograd, Hilendarska 1/V

Tel./Fax: +381-11-32-22-265

      E-mail: inventbg@eunet.yu; Web:www.inventbg.org.yu   

Copyright 2007, inventbg.org.yu
All Rights Reserved.

     Međunarodna konferencija
     i izložba 29-30. Nov. 2007.      O Savezu
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
      Informacije sa izložbe
      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza